Sitemap
  • Modeller

XPILOT
Gjør kjøring enklere
Video

* Certain functions including remote control parking demonstrated in the video above are for the G3 China version only. These functions currently have not been implemented in the G3’s Norwegian version. Please do not use the video as a basis for your purchasing decisions. Please consult your local dealer and sales representatives for the specific parking function of the G3 Norwegian versions.

Sikkerhetsmerknad for XPILOT førerassistansesystem
Video
Sikkerhetsmerknad for XPILOT førerassistansesystem
Flere oppgraderinger. Smartere kjøring
G3 er utstyrt med 20 sensorer, inkludert 12 ultrasoniske radarer, 5 HD-kameraer og 3 millimeterbølge radarer. Bilen identifiserer med høy nøyaktighet; veier, kjøretøyer, fotgjengere og andre veihindringer. Den kraftige system-on-chip (prosessor, minne og logikk på en brikke) gir automatisk kjørehjelp og auto parkeringsløsninger på offentlige veier, muliggjort av XPILOT Level 2.5 smart kjøring.
* G3s XPILOT 2.5 Automatic Driving Assistance System (ADAS) er en funksjon med kjøreassistanse og er ikke satt til å håndtere alle typer trafikk, vær og veiforhold. Føreren må alltid ta hensyn til gjeldende trafikkforhold. Hvis ADAS ikke klarer å skaffe riktig styringsassistanse eller opprettholde passende hastighet og avstand mellom kjøretøy, må føreren aktivt gripe inn. Les alle relevante avsnitt i brukerhåndbok for å få en full forståelse for begrensningene ved denne funksjonen. Bilføreren bør være klar over disse begrensningene før funksjonen tas i bruk. Vis aktsomhet ved vanskelige kjøreforhold, for eksempel snøfall, regnbyger, glatte, oversvømte eller gjørmete veier, dårlig sikt, ujevne fjellveier eller ved innkjørsel på motorvei.
Avansert automatisk parkeringsassistanse:
Super enkelt
Ved å kombinere ultrasonisk lyd med panorama siktsystem dekker Xpeng`s parkeringsteknologi 70% av parkeringsscenarier. Ved å gjenkjenne forskjellen mellom parallelle og vinkelrette parkeringsplasser, markerte og umerkede plasser, oppnår Automatiske parkeringsassistanse en høy suksessrate. I trange områder hvor det er upraktisk å komme inn eller ut av kjøretøyet, kan G3 automatisk håndtere parkeringsfunksjonen for deg.
* Suksessraten for Advanced Auto Parking Assistanse er basert på forskning og vurderinger fra Xpeng Automobile Intelligent Driving Center. Dataene bør ikke brukes som det eneste grunnlag for kjøpsbeslutninger.
Stemmestyrt Parkeringsassistanse
Etter å ha ankommet destinasjonen, kan du starte automatisk parkering med stemme, raskt og enkelt.
Intelligent Driving System
Adaptiv Cruisekontroll (ACC)
ACC-funksjonen gjør at G3 automatisk kan følge og stoppe innenfor sikker avstand. Den har integrated cruise assist (ICA) og traffic jam assist (TJA) for å navigere under kjøring på motorvei og i kø.
Advanced Driver Assistance System, XPILOT og automatisk parkering er ikke anbefalt for alle typer trafikk, vær og veiforhold. Bilføreren må alltid følge trafikkforholdene og kunne ta kontroll over bilen i tilfelle XPILOT ikke klarer å gi riktig styrehjelp, opprettholde en sikker avstand fra bilen foran eller hastighet tilpasset kjøreholdene. Vennligst undersøk alle detaljer om de aktuelle funksjonene og lær begrensningene for hver funksjon i brukerhåndbok. Bilføreren skal være klar over alle begrensningene før han bruker noen av disse funksjonene. Vennligst bruk funksjonene med varsomhet i følgende situasjoner: stadig skiftende trafikk, våte værforhold (is, snø og regn), vei med dårlig sikt, svingete fjellveier, ved innkjørsel på eller avkjørsel fra motorveier.